O nas

   CE Erudio w Pabianicach to miejsce, w którym nauka stanie się wyzwaniem i przyjemnością. Zadaniem naszych nauczycieli jest na każdym kroku pokazywanie, że uczenie się jest naturalną częścią życia. Nauka to nie tylko przygotowywanie się do sprawdzianów i wypełnianie zeszytów zadań, to przede wszystkim poznawanie świata, zdobywanie nowych doświadczeń, mierzenie się z codziennymi wyzwaniami. Zależy nam na tym, aby uczenie się i przygotowywanie do egzaminów skutkowało postrzeganiem uczenia się jako czegoś pożytecznego i przydatnego.

 

Nowe, prywatne liceum ogólnokształcące. Obecnie szkoła mieści się w Pabianicach w nowoczesnym budynku przy ulicy Warszawskiej 7/9 (wejście do budynku od ulicy Poprzecznej). Szkoła jest odpłatna, o wysokość czesnego należy pytać w sekretariacie szkoły.

W szkole panują kameralne warunki i indywidualne podejście do ucznia. Mamy dobrych pedagogów i psychologa szkolnego, który codziennie ma czas dla uczniów.

Nasz zespół tworzą  doświadczeni i empatyczni pedagodzy oraz nauczyciele specjaliści, dysponujący szerokim wachlarzem metod i narzędzi edukacyjnych, co gwarantuje indywidualne podejście i wsparcie dopasowane do potrzeb każdego z naszych uczniów.

Każda z klas w naszej szkole ma ograniczoną liczbę miejsc. W klasach jest ich maksymalnie 20. Dzięki takim ograniczeniom nauczyciel może skupić swoją uwagę indywidualnie na każdym uczniu. Bardzo ważne, aby nauczyciel który z nimi pracuje był uważny i wspierał uczniów w dalszym rozwoju. Podobnie jest w sytuacji, gdy pojawiają się trudności w procesie edukacji. Dzięki indywidualnemu podejściu nauczyciel ma możliwość dotrzeć do źródła problemu i pomóc go rozwiązać.

W pracy na lekcji maksymalnie koncentrujemy się i odprężamy w czasie przerw. Jest to podstawa dla zdrowia psychicznego, fizycznego oraz efektywnego nauczania.

W szkole wyznaczono dwa przedmioty rozszerzone: angielski i biologię. Uczniowie nie muszą ich zdawać na maturze. Na egzamin maturalny wybierają te przedmioty z rozszerzenia jakie najlepiej umieją. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.

Aby zdać egzamin maturalny absolwent musi:

  1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
  2. otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Przygotowywanie do matury zaczyna się od początku nauki w liceum.

Szkoła znajduje się przy ulicy Warszawskiej 7/9 w Pabianicach.

Szkoła jest przyjazna edukacji domowej.

Działamy w nurcie edukacji włączającej, mamy doświadczenie w pracy z uczniami w spektrum autyzmu oraz  z różnymi orzeczeniami.

W szkole, do dyspozycji uczniów, jest stół do tenisa stołowego, kuchenka mikrofalowa, czajnik oraz stoliki, przy których uczniowie mogą zjeść posiłek. Do szkoły przyjeżdża firma kateringowa, oferująca dobrej jakości jedzenie w przystępnych cenach.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjne.

W szkole są organizowane spotkania  z ciekawymi ludźmi, częste wyjścia do instytucji kultury: kina, na wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty; wszystko w ramach czesnego.