Branżowa Szkoła II Stopnia

Kształcimy w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik technologii żywności
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie