Kursy maturalne

Kurs przygotowawczy do matury 2022 w ERUDIO Pabianice to 28 godzin zegarowych PP i 56 godzin zegarowych PR.

Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach (4-10 osób), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia oraz poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Kurs przygotowujący do matury jest prowadzony osobno dla części z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany przez egzaminatorów CKE.

Kursy prowadzone są z następujących przedmiotów:

  • język polski poziom podstawowy i rozszerzony
  • matematyka poziom podstawowy i rozszerzony
  • język angielski poziom podstawowy i rozszerzony
  • fizyka
  • chemia
  • geografia
  • historia
  • WOS
  • biologia

Naszą szkołę cechuje indywidualne podejście do każdego ucznia.