Podstawy wizażu KURS

Nasze uczennice biorą udział w kursie dodatkowych umiejętności zawodowych- wizaż. Do kursu mogą przyłączać się osoby spoza szkoły. Informacji udziela sekretariat szkoły. Kurs trwa 4 semestry- 3 godziny tygodniowo. Na zakończenie kursantki otrzymują zaświadczenie uprawniające do zwolnienia zajęć prowadzonych w ramach szkoły policealnej lub KKZ. Dla osób spoza szkoły kurs jest odpłatny- 550 zł za semestr.